SognaLAN : 2019

Me er ungdomsbedrifta SognaTech og me skal arrangere SognaLAN.
LAN-et skal haldast i kantina til Sogndal VGS frå 18:00 den 6. desember til 18:00 den 7 desember.
Aldersgrensa er satt for 8-klassingar og oppover. Alle som har billett kan komma og gå som dei vil medan LAN-et pågår.

Me vil halde turnering på LAN-et vårt og du finn meir informasjon om dette på heimesida vår.

Ved deltakelse på SognaLAN godtar du vårt reglement.

Reglar for LAN-et finn du her:
https://sognatech.ubdrift.net/sognalan/about_sognalan.php

Bilettar og prisar:
-Deltakarbillett kostar 150 kr og gir rett på 80 x 80 cm bordplass og 2x uttakspunkt.
-VIP billett kostar 250 kr og gir rett på 120 x 80 cm bordplass og 2x uttakspunkt.

Meir informasjon kjem på facebook og heimesida vår.
https://www.facebook.com/SognaTech-110846170338734/
http://sognalan.no/

Ekstern webside

Kategori: LAN
Arrangør: Daniel Neset
Lokasjon:
Lunnamyri 2

6856 SOGNDAL
 
Starter: 06.12.2019 18:00
Slutter: 07.12.2019 18:00